Grond Te Koop in Berlaar

2,544 m² - JB Coomansstraat

QR Code
Omschrijving

 BERLAAR, JB COOMANSSTRAAT

Kadaster: afdeling 1, sectie D nummer 44/s/3

Oppervlakte ca. 2.544 m². Breedte aan de straat ca. 36 m.

Bestemming conform het gewestplan: ‘woonuitbreidingsgebied’.

In zitting van 24.03.2016 heeft de deputatie van de provincie Antwerpen beslist om de aanvraag tot principieel akkoord goed te keuren onder de voorwaarde van het realiseren van een minimale dichtheid van 15 woningen per hectare.

Voor de site werd reeds verschillende schetsontwerpen opgemaakt en besproken met de gemeente.

Het laatste schetsontwerp (cf. bijlage) heeft volgende kenmerken:

 • Modern concept, mee openbaar groen en parkeren aan de rand (randvoorwaarde gemeente);
 • Verbinding met Winterhof (randvoorwaarde gemeente);
 • 7 wooneenheden op perceel 44/s/3:
  • 6 woningen met gelijkvloers een oppervlakte van 75 m² en op verdiep 50 m² (of meer) zodat de totale vloeroppervlakte per woning min. 125 m² bedraagt;
  • door de verdiepingen van de woningen te beperken t.o.v. het gelijkvloers ontstaat er een variatie in bouwhoogte;
  • vooraan ruimte carports (9 m x 3,5 m) zodat er ook ruimte rest voor berging en/of fietsenstalling;
  • op de carports een loft (gedeelte met rood kruis) met een oppervlakte van 126 m² en terrassen;
  • het bezoekersparkeren kan georganiseerd worden tegen de tuinen van Winterhof;
  • woningdichtheid: 27,52 wo/ha;
 • op aanpalend perceel 44/v/3, volgens hetzelfde principe: 5 woningen en 1 loft;
 • het groen op de schets staat voor privé-tuinen;
 • het blauw staat voor wadi’s.

Het schetsontwerp werd voor advies voorgelegd aan de gemeente Berlaar.. Op 19.09.2017 ontvingen wij volgend bericht van de gemeente: Het schepencollege komt ongeveer tot dezelfde conclusie als de ambtenarengroep. Het ontwerp is een goede basis voor verdere bespreking. De parkings (5 stuks) voor bezoekers moeten wel op eigen terrein worden voorzien. De ontwerper wordt verzocht dit te herbekijken én een meer gedetailleerd plan op te maken. Een opmetingsplan met exacte maatvoeringen en bijgaande voorschriften is een must.

De bemerkingen die de gemeente formuleerde zijn op te vangen binnen het plangebied.

De eigenaar wenst in dit dossier geen verdere stappen te ondernemen en stelt het project met de huidige stand van zaken te koop.

Verkoopprijs: richtprijs 70.000 €/woongelegenheid.

Ook ‘recht van opstal’ behoort tot de mogelijkheid.

Uiteraard staan wij ter beschikking voor eventuele toelichting en/of bijkomende informatie.

Documenten in bijlagen:

 1. kadasterplan schaal 1/1.000
 2. terreinopname dd. 01.08.2015
 3. schetsontwerp dd. 15.06.2017
Details
Property Type : Grond
Staat : Projecten
Listing ID : 1016
Ref ID : 130427
Prijs Type :
Prijs : €490.000
Uitzicht :
Terrein Opp : 2,544 m²
Garage : 0
Standplaats : 0
Carport : 0
Informatieplicht
Plannenregister : Ja
Vergunningenregister : Nee
Stedenbouwkundige vergunning : Nee
Dagvaarding : Nee
Voorkooprecht : Nee
Verkavelingsvergunning : Nee
As-builtattest : Nee
Watertoets : Niet overstromingsgevoelig
Bestemming : Woonuitbreidingsgebied
Adres
Land : Belgium
Stad : Berlaar
Straat : JB Coomansstraat
Verdieping : 0
Grond Projecten
 • Listing ID : 1016
 • Terrein Opp : 2,544 m²
€490.000
Agent info
Style Selector
Select the layout
Choose the theme
Preset colors
No Preset
Select the pattern