Over ADK & ARK

BEDRIJFSPROFIEL

Bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) is een studie-, ontwerp- en adviesbureau inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.
Bvba ARK werd opgericht in juni 1993 en is dus reeds 25 jaar actief in het vakgebied.
Zaakvoerder Eddy Bellens is ondertussen bijna 40 jaar bezig met ruimtelijke planning.
Het werkterrein van bvba ARK strekt zich uit over de verschillende beleidsniveaus van de publieke en private sector en dit zowel wat betreft planning als onderzoek, ontwerp, toezicht, evaluatie, advies en begeleiding.
In 2001 werd bvba Advies Duurzame Kwaliteit (bvba ADK) opgericht.
Bij bvba ADK staat vastgoed centraal. Als specifieke niche wordt gefocust op de creatie van meerwaarde.

Stuwende krachten achter bvba ARK en bvba ADK zijn zaakvoerders Eddy Bellens (stedenbouwkundige en vastgoedmakelaar) en Nele De Zitter (administratie).

 

 

 

BEDRIJFSFILOSOFIE
De ruimte waarin wij wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen is beperkt.
Welvaart en individualisering van de samenleving hebben ertoe geleid dat de open ruimte werd/wordt beschouwd als een enorme voorraad potentiële bouwgrond waaruit vrij kan worden geput.
De gevolgen van deze al te simplistische opvatting worden thans voor iedereen zicht- en voelbaar.
Reeds te lange tijd is gedacht en gehandeld in functie van de vraag.
Een trendbreuk dringt zich op.
Bvba ARK en bvba ADK trachten in dit proces te participeren.
Bvba ARK streeft het management van de ruimte na. Bvba ADK draagt bij tot de implementatie.
Uitgangspunten:

  • – kwaliteit en duurzaamheid
  • – overleg en vertrouwen
  • – eerlijke prijs

“Met een duurzame ontwikkeling gebaseerd op ruimtelijke draagkracht wordt op een planmatige gestreefd naar … duurzame ruimtelijke kwaliteit”.
Het lijkt hoog gegrepen, maar bvba ARK en bvba ADK hebben de pretentie dat het moet lukken.

INTERDISCIPLINAIR
Management van de ruimte … maximale ruimtelijke kwaliteit … duurzaamheid …
Hiertoe is een zo breed mogelijke interdisciplinaire basis vereist.
Om daaraan tegemoet te komen hebben bvba ARK en bvba ADK samenwerkingsverbanden opgezet met deskundigen en gespecialiseerde studiebureaus.
Daarbij kan gerekend worden op de medewerking van o.a.: stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, architecten, tuin- en landschapsarchitecten, verkeersdeskundigen, milieudeskundigen, sociologen, ingenieurs, topografen, landmeters-experten, vastgoedmakelaars, economen, financiële adviseurs, administratieve medewerkers, …
I.f.v. de gestelde problematiek wordt een projectteam samengesteld.
Daardoor kan gewerkt worden volgens het principe ‘sleutel-op-de-deur’.

REFERENTIES